Skip to navigation Skip to main content

We geloven in een universiteit die

  1. 1. geen plek is, maar een verzamelplaats voor kennis, ideeën en waarden, die vrij evolueert over de grenzen, uitingsvormen en tijdperken heen.
  2. 2. een thuishaven is, en die dus de verantwoordelijkheid is van haar gemeenschap, met name van alle mensen die haar idealen delen en eraan bijdragen.
  3. 3. gecreëerd werd door en voor de maatschappij, en die bijgevolg gedreven is door de ambitie om relevant, invloedrijk en kwaliteitsvol te zijn.
  4. 4. een open traditie is, waarbij de lessen uit het verleden worden gebruikt als vruchtbare grond waarin zich oplossingen voor de toekomst kunnen ontwikkelen.
  5. 5. een spiegel is van de mensheid in al haar verscheidenheid, en die culturen en talen, conventies en ontwrichtingen reflecteert.
  6. 6. die resoluut onafhankelijk is en haar eigen normen ontwikkelt, ver van vluchtige trends en de impulsen van een haastige wereld.
  7. 7. klaar is om de uitdagingen aan te gaan van die haastige wereld, waarvan het lot in de handen ligt van goed opgeleide burgers.
  8. 8. een laboratorium is van het hier en nu, waar creativiteit en experimenten de verborgen mogelijkheiden van morgen ontsluiten.
  9. 9. een intellectuele speeltuin is, waar kritische geesten zich ten volle kunnen ontwikkelen.
  10. 10. een stuwende invloed is die het onderwijs op een grotere schaal transformeert en zo de gedeelde toekomst van Europa in positieve zin beïnvloedt en vormgeeft.