Skip to navigation Skip to main content

Wierzymy w uniwersytet, który:

  1. 1. Jest zasobem wiedzy, idei i wartości, swobodnie ewoluującym ponad barierami przestrzennymi i czasem.
  2. 2. Jest domem, za który jesteśmy odpowiedzialni jako społeczność podzielająca jego ideały i przyczyniająca się do ich realizacji.
  3. 3. Jest tworzony przez społeczeństwo i dla społeczeństwa, dlatego jest ważny, wywierający wpływ, a jego działania charakteryzują się wysoką jakością.
  4. 4. Jest otwarty na przyszłość, czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń, które stanowią fundament do tworzenia innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.
  5. 5. Jest zwierciadłem ludzkości w całej jej różnorodności, odzwierciedlającym różne kultury, języki oraz zwyczaje.
  6. 6. Jest w pełni niezależny kształtując własne standardy z dystansem do przemijających trendów.
  7. 7. Jest gotowy podjąć wyzwania współczesnego świata, którego los zależy od wykształconych obywateli.
  8. 8. Jest laboratorium tu i teraz, gdzie kreatywność i prowadzone badania uwalniają ukryty potencjał jutra.
  9. 9. Jest intelektualną rozrywką dla krytycznych umysłów, które rozwijają się zgodnie ze swoimi aspiracjami.
  10. 10. Jest siłą napędową, zmieniającą edukację i kształtującą lepszą wspólną przyszłość.