Skip to navigation Skip to main content

Vi tror på ett universitet som

  1. 1. Inte är en plats, men en samling av kunskap, idéer och värderingar, som utvecklas fritt utöver gränser, medel och tid.
  2. 2. Är hemmet, därmed gemenskapens ansvar, dvs. alla de människor som delar och bidrar till dess ideal.
  3. 3. Är skapat av och för samhället och som sådant motiverat att vara relevant, högklassigt och ha betydelse.
  4. 4. Är en öppen tradition som använder tidigare lärdomar som grogrund till att skapa lösningar för framtiden.
  5. 5. I hela sin mångfald är en spegel av humanitet, som återspeglar kulturer och språk, uppgörelser och splittring.
  6. 6. Är målmedvetet självständigt, som formar sina egna normer utanför flyktiga trender och impulserna från en hetsig värld.
  7. 7. Är redo att välkomna utmaningarna i denna hetsiga värld, vars öde ligger i händerna på utbildade medborgare.
  8. 8. Är ett laboratorium för här och nu, där kreativitet och experimentering frigör morgondagens dolda möjligheter.
  9. 9. Är en intellektuell lekplats, där kritiska röster kan tala fritt.
  10. 10. Är en drivande aktör som omvandlar utbildningen i en större skala och formar den gemensamma framtiden i Europa till det bättre.