Skip to navigation Skip to main content

Me uskomme, että yliopisto on

  1. 1. Tiedon, ideoiden ja arvojen kokonaisuus, joka kehittyy vapaasti rajoista, välineistä ja ajasta riippumatta, ei pelkkä fyysinen paikka.
  2. 2. Yhteisön jäsenten koti, josta he vastaavat yhteisesti, jonka periaatteet he jakavat ja jonka toimintaan he osallistuvat.
  3. 3. Yhteiskunnan itseään varten luoma ja instituutio, jota ajaa pyrkimys merkitykseen, vaikuttamiseen ja laadukkaaseen toimintaan.
  4. 4. Osa avointa perinnettä, jossa hyödynnetään menneisyyden oppeja tulevaisuuden ratkaisujen hedelmällisenä maaperänä.
  5. 5. Monimuotoisen ihmisyyden peili, joka heijastaa kulttuureja ja kieliä, tapoja ja murroksia.
  6. 6. Määrätietoisen riippumaton laitos, joka luo omat standardinsa ohikiitävistä trendeistä ja kiireisen maailman mielijohteista piittaamatta.
  7. 7. Valmis kohtaamaan haasteet kiireisessä maailmassa, jonka kohtalo riippuu kansalaisten koulutustasosta.
  8. 8. Juuri tämän hetken koelaboratorio, jossa luovuus ja kokeilut paljastavat tulevaisuuden salattuja mahdollisuuksia.
  9. 9. Älykkyyden leikkikenttä, jolla kriittinen ajattelu voi puhjeta täyteen kukkaansa.
  10. 10. Moottori, joka muuttaa koulutusta laajassa mittakaavassa ja muokkaa Euroopan yhteistä tulevaisuutta entistä paremmaksi.